Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 09-Apr-2023
Datum účinnosti 09-Apr-2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Jan Kulhánek, Vrchlického 1216, Praha 27201, Česká republika, e-mail: redakce@varp.cz, tel: (dále jen “Služba”), týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://www.store.varp.cz ). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:
Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

 • Jméno
 • E-mail:
 • Mobilní telefon
 • Adresa
 • Informace o platbě

Jak vaše údaje používáme:
Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

 • Marketingové/propagační účely
 • Vytvoření uživatelského účtu
 • Testimonials
 • Shromažďování zpětné vazby od zákazníků
 • Vynucování VOP
 • Zpracování platby
 • Podpora
 • Informace o správě
 • Cílená reklama
 • Správa objednávek zákazníků
 • Ochrana stránek
 • Komentáře mezi uživateli
 • Řešení sporů
 • Správa uživatelského účtu

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Uchovávání vašich informací:
Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí svůj účet, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Vaše práva:
V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování svých údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) svých osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu redakce@varp.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Soubory cookie atd.
Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech volby v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení:
Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese Jan Kulhánek, Vrchlického 1216, e-mail: redakce@varp.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí služby CookieYes.